فرم نظر سنجی

به منظور ارتقا عملکرد خویش و ارزیابی میزان رضایتمندی مشتریان گرانقدر از تامین کالا و نیز خدمات فنی ای که ما ارائه می دهیم؛ نظر سنجی از مشتریان را سرلوحه کار خود قرار داده ایم لذا درخواست می نمائیم در این خصوص ما را یاری نمائید از همکاری شما صمیمانه سپاسگزایم.

فهرست