با سلام

احتراماً شرکت نصر نیروی صدرا به یک نفر جهت کارهای اداری با حقوق اداره کار نیازمند می باشد لطفاً جهت بررسی رزومه کاری،  فرم استخدام را پر کنید.

                                                                                                                      با تشکر

                                                                                                                 مدیریت شرکت

فهرست